Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2011

royek
6647 4dae 500
W tym miejscu chciałem zaznaczyć, ze bardzo lubię moją pracę i moje szefostwo :)
royek
6513 d082 500
No niestety ja też. Ale mam za to powinienem być słodko-kwaśny od Coli.
royek
6441 c56a
Cały ja :)
Reposted byolgustakamizelkawhateva
royek
6384 f295
I "koń trojański" nabiera zupełnie nowego znaczenia.
Reposted byJoschIsAGeekakuBootyfulllachaiaDreamingOutLoud
royek
6315 ef0a 500
Chcesz mnie o coś zapytać? Weź numerek :D
Reposted byryskalemkovemcjoannaokretowazupalepszegoniemasandordudemadzitrykotka
royek
6106 95d7 500
Gdzieś tam jestem i ja. 
royek
6073 e7f9 500
Ha ! Nikt mi nie wmówi że to tylko bajki dla dziec :P
royek
6051 d389 500
To także znajdzie się moim przyszłym domu. Żeby nikt przypadkiem maleństwu krzywdy nie zrobił.
Reposted bygott gott
royek
5880 59db
A tak będę mieszkał kiedy już wygram te miliony w lotto.
Reposted byfeather feather
royek
5799 f241
Podejrzewam, że już wkrótce dostępne w polskiej sieci sprzedaży :)
Reposted byitsatrap itsatrap

September 04 2011

royek
9427 07e7
Reposted byDeskath Deskath

August 08 2011

royek
7917 e0fd

August 05 2011

royek
Reposted fromEineFragevonStil EineFragevonStil viaflosik flosik

June 09 2011

royek
5217 4640
Reposted fromhalszka23 halszka23 vianoctarius noctarius

June 05 2011

royek
Reposted fromFiriath Firiath viaflosik flosik

May 18 2011

royek
1766 d135
“If your life had a face, I would punch it.” - Kim Pine
Reposted fromalienshe alienshe viapsychob psychob


Reposted fromchickinsoup chickinsoup viapsychob psychob

May 07 2011

royek
6813 91c1
Reposted byskillzmcfly skillzmcfly
royek
6696 7fd5 500
royek
6649 2b09
Reposted bycatbert911morfine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl